Baseino vidaus tvarkos taisyklės

TAURAGĖS DAUGIAFUNKCINIO SVEIKATINGUMO CENTRO BASEINO IR PIRČIŲ NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

1. Tauragės daugiafunkcinio sveikatingumo centro plaukimo baseinas (toliau – baseinas), esantis Vytauto g. 141, Tauragėje – tai baseinas su 2 takų plaukimo (25 m) baseinu, 3 pirtimis ir pramogų baseinu, kuriais gali naudotis visi lankytojai. Lankytoju laikomas kiekvienas asmuo, kuris kasoje nusipirko bilietą, abonementą arba pateko į vandens ar sporto zoną.

2. Baseinas dirba darbo dienomis nuo 7.00 iki 21.00 val., savaitgaliais nuo 9.00 arba nuo 11.00 iki 22.00 val. Kiekvieną pirmadienį nuo 8.00 iki 13.00 val. vyksta sanitarinis valymas, klientai į baseiną neįleidžiami. Vasaros laikas nustatomas administracijos nurodymu ir skelbiamas papildomai.

3. Šios taisyklės taikomos ir privalomos visiems baseino lankytojams, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Lankytojas, prieš sudarydamas sutartį paslaugoms pirkti (t. y. prieš nusipirkdamas bilietą ar abonementą), privalo įdėmiai susipažinti su šiomis baseino taisyklėmis, jų griežtai laikytis bei atsakyti už pasekmes dėl šių taisyklių nežinojimo.

4. Baseinas už lankytojų sveikatai ir turtui kilusias pasekmes ar padarytą žalą tretiesiems asmenims neatsako, pretenzijų nepriima ir nenagrinėja, jei tos pasekmės atsirado dėl pačių lankytojų neatsargumo, nesilaikant šių taisyklių, įspėjamuosiuose ženkluose ir užrašuose teikiamos informacijos bei baseino personalo teisėtų nurodymų nevykdymo.

5. Visiems lankytojams, kurie planuoja pradėti lankyti baseiną, rekomenduojame pasitikrinti sveikatą ar jo sveikatos būklė leidžia lankytis baseine ir kaitintis pirtyse.

6. Lankytojai yra visiškai atsakingi už savo sveikatos būklę ir galimybę naudotis baseino teikiamomis paslaugomis. Baseino administracija ir darbuotojai neatsako už lankytojo sveikatos sutrikimus, sužalojimus ir nelaimingus atsitikimus, atsiradusius lankantis baseine.

7. Nerekomenduojama baseino zonoje lankytis asmenims, turintiems silpną sveikatą, besiskundžiantiems dažnais širdies, galvos, krūtinės skausmais bei kt.

8. Vaikai iki 14 metų ir negalią turintys asmenys į baseiną įleidžiami tik lydimi juos prižiūrinčių suaugusių asmenų, kurie atsako už jų saugumą. Suaugęs asmuo turi būti vyresnis nei 18 metų ir prisiimti visišką atsakomybę už prižiūrimų vaikų saugumą, sveikatos būklę, elgesį, šių Taisyklių laikymąsi, už vaikų daiktų saugojimą, spintelių saugų užrakinimą.

9. Negalią turintys asmenys, kuriems dėl jų sveikatos būklės yra reikalinga kito asmens priežiūra, baseine gali lankytis tik lydimi jį prižiūrinčio pilnamečio asmens ir prisiimti visišką atsakomybę už jų saugumą.

10. Kylant abejonių dėl lankytojo amžiaus, kasininkas turi teisę pareikalauti lankytojo pateikti asmens tapatybės dokumentą.

11. Grupių vadovai arba atsakingi asmenys visiškai atsako už tai, kad grupės nariai laikytųsi šių taisyklių, atsako už jų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš baseino.

12. Treneriai, kūno kultūros mokytojai atveda grupes tik tvarkaraštyje nurodytu laiku ir išveda juos po užsiėmimų, atsako už jų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš baseino bei baseino vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi.

13. Lankytojai, norintys įsigyti bilietą su nuolaida turi pateikti patvirtinantį dokumentą (neįgaliojo pažymėjimą, moksleivio pažymėjimą ir pan.).

14. Vaikai iki 4 metų į vandens zoną įleidžiami nemokamai (kartu su tėvais ar globėjais), jiems lustinės apyrankės neišduodamos.

15. Lankytojai privalo turėti maudymosi aprangą, krepšelį avalynei, muilą, plaušinę, rankšluostį, šlepetes, tinkamas avėti drėgnoje patalpoje.

16. Lankytojai, prieš įeidami į persirengimo kambarį, privalo nusiauti batus, įsidėti į maišelį ir palikti batinėje. Persirengimo kambariuose su lauko avalyne vaikščioti draudžiama.

17. Lankytojai, prieš įeidami į baseiną, būtinai turi nusiprausti duše, apsirengti maudymosi kostiumėlį, apsiauti šlepetes.

18. Plaukiojant takeliuose būtina laikytis dešinės pusės.

19. Poilsio zonoje ant gultų, pirtyse privaloma pasitiesti rankšluostį.

20. Lankytojai, baseine pajutę įvairių sveikatos sutrikimų, privalo kreiptis į baseino prižiūrėtoją-gelbėtoją arba plaukimo mokytoją.

21. Lankytojai privalo vykdyti visus baseino personalo reikalavimus, užtikrinančius tvarką ir saugumą vandenyje bei kitose baseino patalpose.

22. Baseino prižiūrėtojas-gelbėtojas arba plaukimo mokytojas turi teisę pašalinti iš baseino lankytojus, kurie nevykdo jų nurodymų, nesilaiko baseino vidaus tvarkos taisyklių.

23. Baseine bei kaitinimosi pirtyse trukmė skaičiuojama nuo įėjimo iki išėjimo pro registracijos vartus. Lankytojai, užtrukę baseine ilgiau, nei buvo išsipirkę, į kasą sumoka už uždelstą laiką. Atsisakius mokėti, gali būti anuliuoti abonementai arba perduoti policijai.

24. Atliekant metinę profilaktiką, varžybų, treniruočių ar kitais nenumatytais atvejais, baseinas gali būti uždarytas. Tokiomis dienomis lankytojams paslaugos nebus suteikiamos, apie tai bus iš anksto informuojama.

25. Dėl atsiradusių techninių kliūčių, didelių renginių metu, dėl kitų svarbių priežasčių baseine laikinai gali būti draudžiama naudotis tam tikromis paslaugomis (sūkurine vonia, baseinu, pirtimis ir kt.). Tuo atveju bilieto kaina neperskaičiuojama ir pinigai lankytojui negrąžinami.

26. Lankytojui, įsigijusiam bilietą ar abonementą ir nusprendusiam nesinaudoti baseino paslaugomis, pinigai už bilietą ar abonementą negrąžinami.

27. Asmeniui, pametusiam abonemento kortelę, jo prašymu, gali būti išduodama nauja abonemento kortelė.

28. Už grubius šių Taisyklių pažeidimus, baseino administracija turi teisę panaikinti abonemento galiojimą.

29. Išėjus iš baseino anksčiau, t. y. neišbuvus viso laiko limito, pinigai lankytojui negrąžinami.

30. Bilietai gali būti neparduodami:

 • dėl techninių kliūčių;
 • dėl visų užimtų individualių persirengimo spintelių;
 • kitais atvejais.

31. Kilus problemoms dėl spintelių užrakinimo kreiptis į aptarnaujantį personalą.

33. Baseinas neatsako už lankytojų paliktus daiktus spintelėse ar kitose baseino patalpose. Lankytojams primygtinai rekomenduojama į baseiną nesinešti brangių ir vertingų daiktų, kurie gali sugesti nuo drėgmės arba būti pamesti.

34. Baseino administracija turi teisę:

 • į baseiną neįleisti asmenų kurie gali sutrikdyti baseino veiklą neadekvačiais veiksmais;
 • į baseiną neįleisti asmenų kurie nesutinka laikytis šių taisyklių;
 • pašalinti iš baseino zonos lankytojus, kurie nepaiso įspėjamųjų ženklų.

35. Baseino takelyje vienu metu gali plaukioti ne daugiau kaip 12 žmonių.

36. Lankytojai privalo palikti baseino zoną likus ne mažiau kaip 20 minučių iki baseino darbo laiko pabaigos ir išeiti pro registravimo vartus ne vėliau kaip 21.00 val.

37. Nuostolių atlyginimas už pamestą kliento kortelę, lustinę apyrankę, pagal Tauragės sporto centro baseino nustatytus ir Tauragės rajono savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius.

PAPILDOMOS TAISYKLĖS GRUPIŲ VADOVAMS

38. Grupės vadovas, atsivedęs vaikus į baseiną, susipažįsta su baseino vidaus tvarkos taisyklėmis, pasirašo registracijos žurnale ir tik po to gauna persirengimo spintelių lustines apyrankes ir išdalina jas vaikams.

39. Grupės vadovas, dirbantis su grupėmis, pateikia mokinių sąrašą, patvirtintą parašu.

40. Grupės vadovas į plaukimo baseiną gali atsivesti ne daugiau kaip 12 vaikų.

41. Grupės vadovas atsako už vaikų saugumą nuo atėjimo iki išėjimo iš baseino.

42. Vaiką, nesilaikantį vidaus tvarkos taisyklių, nevykdantį nurodymų, grupės vadovas, baseino prižiūrėtojas-gelbėtojas ar tuo metu dirbantis plaukimo mokytojas-instruktorius, pašalina iš užsiėmimo. Pašalintas iš užsiėmimų vaikas, praranda teisę lankyti baseiną su grupe. Apie tai informuojamas baseino prižiūrėtojas-gelbėtojas ir administracija.

43. Pasibaigus užsiėmimams, grupės vadovas suskaičiuoja vaikus, palydi juos iki dušų, surenka ir atiduoda įėjimo registratūroje persirengimo spintelių lustines apyrankes.

44. Grupės vadovas, nesilaikantis baseino vidaus tvarkos taisyklių ir nepaklusęs darbuotojų reikalavimams – nebus įleidžiamas į baseiną.

BASEINE DRAUDŽIAMA

45. Baseino patalpoje griežtai draudžiama:

 • draudžiama eiti į vandens zoną nesusirišus plaukų (į kuoduką);
 • rūkyti baseino patalpose ir baseino teritorijoje;
 • kramtyti kramtomąją gumą;
 • įsinešti maistą ir vartoti alkoholinius gėrimus;
 • į dušus neštis šampūnus bei kitas prausimosi priemones stikliniuose induose;
 • vaikams iki 3 metų maudytis baseine be sauskelnių, specialiai skirtų naudojimui vandenyje;
 • įlipti į baseiną, sūkurinę vonią ar išlipti iš jų ne tam skirtose vietose;
 • nardyti į baseiną nuo bokštelių be vadovo, plaukimo mokytojo ar baseino prižiūrėtojo-gelbėtojo leidimo;
 • šokinėti į baseiną (sūkurinę vonią ar vaikų baseiną) nuo jo krašto;
 • kabintis ar tampyti baseino takų skiriamąsias juostas;
 • palikti vaikus iki 14 metų be suaugusiųjų priežiūros;
 • fotografuoti, filmuoti, išskyrus tada, kai gaunamas baseino leidimas;
 • gadinti baseino inventorių;
 • maudytis vaikams iki 7 metų be plaukmenų;
 • naudotis baseino paslaugomis dėvint netinkamus drabužius (pvz. : apatinius rūbus, paplūdimio šortus arba krepšinio sportinę aprangą) arba nedėvint rūbų;).
 • spjaudyti ant grindų ir į vandenį, atlikti gamtinius reikalus ne tualete;
 • rėkauti, švilpauti, klaidinti baseino prižiūrėtojus-gelbėtojus, plaukimo mokytojus be pagrindo šaukiantis pagalbos, bėgioti, stumdytis, grubiai elgtis, trukdyti kitiems lankytojams naudotis baseino paslaugomis.

46. Pirtyse draudžiama:

• atsinešti ir naudoti savo užpilus, eterinius aliejus ir vantas;

• patiems pilti vandenį ant akmenų;

• naudoti kosmetines priemones;

• reguliuoti pirčių patalpose esančius prietaisus.

47. Baseine lankytis draudžiama:

 • infekcinėmis ligomis sergantiems asmenims;
 • asmenims, kurie serga konjunktyvitu, užkrečiamomis odos ligomis;
 • asmenims su atviromis žaizdomis;
 • asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
 • asmenims, neturintiems bilieto (lustinės apyrankės);
 • asmenims su kitais negalavimais, kurie kelia grėsmę savo ir kitų lankytojų sveikatai ir saugumui;
 • asmenims, kurių elgesys kelia pavojų baseinui, jo saugumui, higieninei būklei arba prieštarauja visuomenėje priimtoms gero elgesio taisyklėms.

48. Lankytojai privalo palikti vandens zonas jei to reikalauja plaukimo mokytojas ar baseino prižiūrėtojas-gelbėtojas.

49. Sėdint pirtyje ant suolų privaloma pasitiesti rankšluostį.

50. Prieš įlipant į baseiną, sūkurinę vonią, prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus būtina nusiprausti duše.

51. Šlepetes būtina palikti prie įėjimo į pirtis.

52. Pirčių zonoje nerekomenduojama dėvėti papuošalų.

LUSTINĖS APYRANKĖS IR ABONEMENTAI

53. Lankytojai, gavę lustines apyrankes, turi praeiti pro įėjimo vartelius po vieną priglausdami apyrankę prie skaitytuvo, sumontuoto prie įėjimo vartelių (turniketo).

54. Lustinės apyrankės galiojimo laikas sutampa su biliete nurodyta apsilankymo vandens zonoje trukme (laikas pradedamas skaičiuoti nuo lustinės apyrankės priglaudimo prie turniketo).

55. Lankytojas, pametęs lustinę apyrankę, privalo nedelsiant kreiptis į personalą.

56. Lankytojas turi saugoti lustinę apyrankę visą vandens zonoje buvimo laiką ir privalo jį grąžinti išeidamas iš baseino.

57. Vienkartinis mokestis (nuostolių atlyginimas) už (grąžinamą į registratūrą):

 • lustinės apyrankės pametimą ar sulaužymą – 10,00 Eur;
 • pradelstą laiką: pagal patvirtintus Tarybos įkainius.

58. Lankytojai, įsigiję baseino abonementą, privalo pradėti naudotis baseino paslaugomis (aktyvuoti abonementą) ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po apmokėjimo už jį. Lankytojui per nurodytą terminą nepradėjus lankyti baseino, 31-ą kalendorinę dieną abonementas yra aktyvuojamas automatiškai bei pradedamas skaičiuoti jo galiojimo terminas. Abonementas nėra pratęsiamas.

59. Atsiskaitant pateiktas dovanų čekis yra paimamas ir negrąžinamas. Vienu dovanų čekiu mokėti galima tik vieną kartą, po to čekis anuliuojamas.

62. Jei lankytojas nesumoka už papildomai vandens zonoje praleistą laiką, pinigai iš jo išieškomi Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, atsako jų tėvai (globėjai) arba lydintys asmenys.

63. Asmeniui, įsigijusiam arba gavusiam dovanų apsilankymo bilietą, abonementą, dovanų čekį ir nusprendusiam nesinaudoti baseino paslaugomis, pinigai už bilietą, abonementą negrąžinami.

64. Lustinę apyrankę yra būtina aktyvuoti per 20 min., įeinant per įėjimo vartelius. Neaktyvavus lustinės apyrankės per 20 min., automatiškai pradedamas skaičiuoti apsilankymo laikas ir pinigai lankytojui negrąžinami.

65. Dovanų čekis galioja 3 (tris) mėnesius nuo jo įsigijimo dienos.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

66. Lankytojas, padaręs žalą Tauragės daugiafunkcinio sveikatingumo centro baseinui, jame esančiam turtui ir / ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

67. Lankytojas, kuris nesilaiko šių taisyklių, nepaiso baseino teritorijoje išdėstytų įspėjamųjų ženklų, iškabose nurodytų reikalavimų, nevykdo teisėtų personalo nurodymų, po pakartotinio įspėjimo gali būti išprašytas iš baseino zonos ir pinigai už likusį laiką negrąžinami.

68. Baseine asmenys dėl jų saugumo yra stebimi vaizdo kameromis.

DĖKOJAME, KAD LAIKOTĖS MŪSŲ VIDAUS NAUDOJIMOSI TAISYKLIŲ. ATMINKITE, JOG PATYS ESATE ATSAKINGI UŽ SAVO IR KITŲ LANKYTOJŲ SAUGUMĄ!!!