Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje – 2021


Antrokų mokymo plaukti programa ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“.

Projektas pradedamas vykdyti 2021 rugsėjo 2 d. ir bus vykdomas iki 2022 birželio 1 d..
Vykdant mokymo plaukti projekto veiklas yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-1087 „Dėl mokinių besimokančių pagal pradinio ugdymo programas, mokymo plaukti proceso vykdymo rekomendacijų patvirtinimo”.

  • Plaukimo pamokos bus dalinai kompensuojamos VšĮ Lietuvos plaukimo federacijos informacijos ir paslaugų biuro bei Tauragės rajono savivaldybės lėšomis.
  • Plaukimo pamokose moksleiviai bus mokomi plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei prie vandens. Projekte Tauragės baseine gali dalyvauti tik Tauragės rajono mokyklų antrų klasių mokiniai.
  • Projektu turi būti užtikrinta, kad bus vykdoma ne mažiau 32 praktinių plaukimo pratybų. Vieno užsiėmimo trukmė – ne mažiau 45 min.

Projekto dalyviams bus teikiamos saugaus elgesio prie vandens ir vandenyje žinios ir praktiniai įgūdžiai. Visų projekto dalyvių įgyti plaukimo gebėjimai bus tikrinami, nustatant vaikų gebėjimą nuplaukti 25 m baseine trimis lygiais: I lygis – be pagalbinių plaukimo priemonių, II lygis – su viena pagalbine priemone, III lygis – su dviem ir daugiau pagalbinių priemonių. Kiekvienas projekto dalyvis po 32 plaukimo pamokų gaus diplomą, kuriame bus nurodyti plaukimo gebėjimai.